ทีโอทีมั่นใจรายละเอียดให้บริการคลื่น 2300 เมกกะเฮิรตซ์ กับดีแทคถูกต้อง

ทีโอทียันทำร่างสัญญาฯใช้คลื่น 2300 เมกกะเฮิรตซ์ ถูกต้องตามกสทช. ด้านเลขากสทช. เตรียมชงเข้าบอร์ดเพิ่มข้อสังเกต 6-7 ข้อ ก่อนถกสรุป 13 ธ.ค. นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการ บริษัททีโอที จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงการชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการกิจการดระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช) ถึงการจัดทำร่างสัญญาการปรับปรุงคลื่นความถี่ในย่าน 2300 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับเปิดให้บริการบนเทคโนโลยี 4จีแอลทีอีและที

ดีดี จำนวน 60 เมกะเฮิรตซ์ ที่บริษัททีโอที ร่วมให้บริการกัยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ว่า ทีโอที ยืนยันว่าได้ทำรายละเอียดของบริการตามที่ กสทช. กำหนด จากหนังสือของกสทช. เมื่อเดือน เม.ย.59 กสทช.ให้ทีโอทีนำคลื่น 2300 เมกกะเฮิรตซ์ ไปปรับปรุงให้บริการโดยไม่จำกัดเทคโนโลยี จึงสามารถให้บริการได้ทั้งบริการประจำที่และบริการเคลื่อนที่ (Fixed & Mobile wireless Boardband ) (Fixed wireless คือ การเชื่อมต่อที่ผู้ใช้บริการกับจุดเชื่อมต่ออยู่กับที่ Mobile wireless คือบริการที่ผู้ใช้บริการเคลื่อนที่ )

“กสทช. อนุญาตให้นำคลื่น 2300 เมกกะเฮิรตซ์มาให้บริการเทคโนโลยี Boardband Wireless Access : BWA ได้ทั้งแบบบริการประจำที่ โมบาย โดยให้บริการทั้งเสียง ข้อมูล และพหุสื่อส่วนความคืบหน้าที่เราทำไปแล้วทีโอทีตกลงในรายละเอียดกับดีแทคแล้ว และได้ส่งร่างสัญญาฯให้อัยการสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)พิจารณาก่อนจะลงนามในร่างสัญญาฯแล้วและรอคำตอบในการพิจารณากลับมา” นายมนต์ชัย กล่าว

นายมนต์ชัย กล่าวอีกว่า ทีโอทีจะส่งเอกสารรายละเอียดให้กสทช.พิจารณาเพิ่ม อย่างไรก็ดีทีโอทีมองในแง่ดีว่าเรื่องนี้จะมีชัดเจนภายในไตรมาสสองของปี 2560 ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และกระทบกับแผนธุรกิจของดีแทค ซึ่งหากสทช.ให้ปรับปรุงรางสัญญาฯใหม่ คงต้องกลับมาทำรายละเอียดและส่งให้ตรวจสอบอีกครั้ง

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า หลังจากตรวจร่างสัญญาฯแล้วพบว่ายังมีรายละเอียดทางเทคนิคบางส่วนที่ไม่สอดกับที่ระบุในรายงานการประชุมของกรรมการกสทช.

“ในรายงานการประชุมเดิมของกทค.และบอร์ดใหญ่ ได้มีการระบุเทคโนโลยีที่ทั้งสองบริษัทจะนำไปให้บริการได้ไว้ชัดเจน โดยคลื่นย่าน 2300 เมกกะเฮิรตซ์เป็นย่านที่เอาไว้ใช้ให้บริการอินเทอร์เท่านั้น ไม่สามารถเอาไปให้บริการด้วยเสียงได้”นายฐากร กล่าว

นายฐากร กล่าวอีกว่า คณะกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคมจะประชุมพิจารณาเรื่องนีอีกครั้งช่วงวันที่ 7 หรือ 8 ธ.ค. จากนั้นจะสรุปเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช. วันที่ 13 ธ.ค.60 โดยเบื่องต้นคาดว่าบอร์ดจะให้ความเห็นชอบร่างสัญญาฯ โดยมีข้อสังเกตแนบท้ายรายงานการประชุมของ บอร์ดกสทช. ประมาณ 6-7 ข้อระบุว่าการนำคลื่นย่าน 2300 เมกกะเฮิรตซ์ ไปให้บริการของสองบริษัทเป็นสิ่งทำได้แต่ต้องปรับปรุงแก้ไขร่างสัญญาฯให้เรียบร้อย จากนั้นจึงส่งให้อัยการสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาก่อนจะลงนามในร่างสัญญาฯได้

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.