รพ.จิตเวชยุคใหม่

กรมสุขภาพจิต พลิกโฉมบริการรพ.จิตเวชยุคใหม่ เห็นผลใน 3 เดือน เพิ่มการเข้าถึงเด็กโรคสมาธิสั้นให้ได้ร้อยละ 75 ใน 10 ปี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตประกอบพิธีเนื่องในวันครบรอบ 26 ปีการสถาปนากรมสุขภาพจิต ที่กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี ว่า การจัดระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศที่ผ่านมา พบว่า มีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ

ผลสำรวจด้านระบาดวิทยาโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตระดับชาติครั้งล่าสุดในพ.ศ.2556 พบประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป มีอัตราป่วยเป็นโรคจิตเวชและมีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 13.9 หรือมีจำนวน 7,157,405 คนทั่วประเทศ ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้เร่งเพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล(รพ.)ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ให้สามารถรักษาพยาบาลผู้ป่วยใกล้บ้าน จนถึงปี 2560 มีผู้ป่วยทุกโรคได้รับการรักษาทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในร้อยละ 48 สาเหตุที่ประชาชนเข้าถึงน้อยกว่าโรคทางกาย เนื่องจากผู้ป่วยมักถูกสังคมตีตรา ประณามว่า เป็นคนบ้า เป็นคนเสียสติ ไม่กล้าเข้ารักษาในรพ.จิตเวช ทั้งๆที่โรคทางจิตเวชเป็นโรคที่รักษาได้จนหายขาดหรือมีอาการทุเลาขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคม ทำงาน มีอาชีพได้ ในการพัฒนาระบบบริการ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จะเน้นหนัก 2 เรื่องใหญ่ ประการแรก คือ การพลิกโฉมบริการใหม่ของรพ.จิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มี 20 แห่งทั่วประเทศ โดยเน้นให้ทุกแห่ง จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตร ลดการสร้างตราบาปผู้ป่วย มีอาคารสถานที่สะอาด ทุกจุดบริการมีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ให้ผู้ป่วยและญาติรู้สึกผ่อนคลาย ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เคารพและให้เกียรติผู้ป่วย โดยให้เห็นผล ประชาชนสัมผัสได้จริงภายใน 3 เดือน และให้การรักษาอย่างครบวงจร คือ รักษาด้วยยา หรือด้วยไฟฟ้า และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นหัวใจของการรักษาผู้ป่วยจิตเวช ดูแลเสมือนเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยหายหรือทุเลาได้เร็วขึ้น เพื่อคืนคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกับชุมชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth