“หมอวีระ”เปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่ ยัน”จำลอง”วางมือแล้ว

“หมอระวี”แกนนำ กคป.เปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่ ไม่ปฎิเสธ “บิ๊กตู่”นั่งนายกฯ คนนอก ยัน “จำลอง”วางมือไม่ยุ่งเกี่ยวพรรค พร้อมส่ง สส.ลงแข่ง 350 เขต เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่โรงแรมเอเชีย นพ.ระวี มาศฉมาดล อดีตแกนนำกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย (กคป.) และคณะแถลงเปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่ โดย นพ.ระวี กล่าวว่า พรรคพลังธรรมเดิมได้ถูกยุบมาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว

แต่เพราะสั่งคมไทยเกิดวิกฤตการรอบด้าน ก่อให้เกิดการขัดแย้งแตกแยก คอร์รัปชั่นโกงกิน ทุกรัฐบาล ประเทศตกต่ำ จนหลายประเทศในอาเซียนด้วยกันแซงหน้าประเทศไทยไป จากวิกฤตพวกนี้จึงก่อให้เกิดพรรคพลังธรรมใหม่ขึ้น เพื่อนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตทั่วด้าน โดยเจตนารมณ์ที่สำคัญที่สุดของพรรค คือ การสืบทอดเจตนารมณ์ของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ของพรรคพลังธรรมเดิมเป็นแนวทางหลักของพรรค พรรคจะสร้างระบบที่เข้มแข็ง จามหลัก”ระบบดีทำให้ผีกลายเป็นคน ระบบไม่ดี ทำให้คนดีๆ กลายเป็นผี”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews