อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

กล่าวได้ว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา นั้นเป็นสวรรค์ของคนรักทะเล เพราะมีเกาะน้อยใหญ่ มีหาดทราย มีโลกใต้ทะเล มีป่าไม้ พืช สัตว์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวบ้าน และกิจกรรมมากมายล้วนรอคอยให้คุณเข้าไปสัมผัส อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยเกาะ 25 เกาะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกาะรอก ประกอบด้วย เกาะรอกนอก และเกาะรอกใน

กลุ่มเกาะห้า (เกาะตุกนลิมา) และเกาะหินแดง กลุ่มเกาะห้าประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 5 เกาะ กลุ่มเกาะไหง ประกอบด้วย เกาะไหง และเกาะม้า เกาะไหงเป็นเกาะที่มีหาดทรายยาวเหยียด กลุ่มเกาะลันตา (Koh Lanta) ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยจำนวน 16 เกาะ ได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะละเบ็ง เกาะไม้งาม เป็นต้น เกาะลันตาใหญ่มีหาดทราย และมีลำธารหลายแห่ง
กิจกรรมน่าทำ (Krabi Attractions) เที่ยว เกาะลันตาน้อย เป็นเกาะที่เป็นชุมชนของชาวเกาะลันตาในอดีตมาก่อน มีที่ว่าการอำเภอ มีโรงเรียน วิถีชีวิตชาวเกาะเรียบง่าย บ้านเรือนโบราณยังมีให้พบเห็น หากเดินทางมาในช่วงเกี่ยวข้าว จะได้เห็นชาวบ้านใช้ “แกะ” อันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้าวของชาวมุสลิมที่มีเอกลักษณ์ ละลานตาความสนุกบนชายหาดต่าง ๆ ของ เกาะลันตาใหญ่ ศูนย์รวมความเจริญของเกาะอยู่ที่บริเวณท่าเรือศาลาด่านซึ่งมีทั้งบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ธนาคาร ด้านตะวันตกเรียงรายไปด้วยชายหาดและอ่าวที่สวยงามมากมายได้แก่ หาดคอกวาง หาดโละบารา หาดพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน และมีถนนตัดจากท่าเรือตอนเหนือผ่านชายหาดต่าง ๆ ไปจนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะ ชมวิถีชีวิตชาวเลอูรักลาโว้ยที่ บ้านสังกะอู้ เกาะลันตาใหญ่ โดยทุกคืนเพ็ญเดือน 6 และคืนเพ็ญเดือน 11 จะมีพิธีลอยเรือเพื่อสะเดาะเคราะห์และเสี่ยงทาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand